André Mosis introductiepagiana
André Mosis - Kingbotho


Verslag 32e herdenking van de Dag der MarronsTerug naar de beginpagina

Terug naar Kennis over de Marronkunst en - cultuur

Terug naar Reisverhalen


VERSLAG - 10 oktober 2006
De 32e Herdenking van de dag der Marrons

Archieffoto van de Fotohandel J.T.F. Parbo. Copyright Ronald Jong
De andere foto's in dit verslag zijn gemaakt door Arieke Duyzer


Inleiding
Voor u ligt het verslag van mijn bezoek aan Suriname op uitnodiging van de Stichting Pina Bosu Bei Kon Na Wan en de Hulporganisatie Hesi. Mijn verblijf heeft geduurd van 7 t/m 21 oktober. Dit verslag impliceert een samenvatting van de 32e herdenking van de Dag der Marrons. Voor het volledige verslag kunt u aankloppen bij de bovengenoemde organisaties.
Ik heb op eigen initiatief bepaalde onderdelen van het evenementenprogramma nauwlettend gevolgd en vrijmoedig opgeschreven, zoals ik die van dag tot dag heb beleefd. In eerste instantie heb ik dit verslag geschreven voor mijn eigen documentatie en ten tweede als een bijdrage aan de organisatoren. Voorts doe ik de Afdeling Cultuurstudies een exemplaar toekomen vanwege de bijdragen die zij hebben geleverd bij het organiseren van de percussieworkshops. Verder bevat dit verslag informatie over:
  • De Rimboe Tours naar het binnenland met als eindbestemming Godoolo.
  • De voorbereiding, de aanpak en het resultaat van de percussieworkshops.
  • Een samenvatting van enkele bijeenkomsten, de ontmoeting met diverse personen en een bijlage van de correspondenties met de organisatoren, de voorbereiding van mijn deelname en enkele krantenknipsels.
Aanleiding
De aanleiding voor de uitnodiging was dat Pina Bosu en Hesi enkele vooraanstaande Marrons uit Nederland wilden uitnodigen voor de 32ste viering van de Dag der Marrons in Suriname. Frappant is dat de genodigden (gasten) allen affiniteit hebben met de Dag der Marrons.
André Pakosie heeft na jarenlang onderzoek naar de Marrongeschiedenis en naar de data waarop de vredestrakten werden getekend, en na uitvoerige gesprekken met de vier gaanman en met de Marronorganisaties, de Dag der Marrons ingesteld op 10 oktober 1974. Vervolgens heeft hij jaarlijks op 10 oktober deze dag groots herdacht in Paramaribo. Het evenement rond 10 oktober heeft onder supervisie van André Pakosie bekendheid verworven. Onder leiding van Kensley Vrede organiseert de Stichting Dufuni (in latere jaren ook samen met andere Marronorganisaties), sinds de beginjaren tachtig jaarlijks de Dag van de Marrons in Utrecht. André Mosis heeft met de vereniging Seke vanaf 1997 tot 2002 jaarlijks het Marronfestival georganiseerd in Den Haag. Drs. Eddy Dap heeft jaren als voorzitter van de Welzijn Stichting voor Surinamers in Tilburg (WST) allerlei culturele activiteiten voor Marrons in de regio mogelijk gemaakt. Tevens heeft hij het Marronfestival in Den Haag op allerhande wijze ondersteund. Deze vooraanstaande Marrons zijn allen nog actief bezig met de Marroncultuur op diverse terreinen in Nederland.

Participatie

De gasten namen actief deel aan de activiteiten en kregen van de organisatoren taken toebedeeld binnen hun competentie. Kensley Vrede kreeg de taak van ceremoniemeester tijdens de werkconferentie in Hotel Torarica waar president Ronald Venetiaan te gast was. André Pakosie hield twee lezingen, tijdens de werkconferentie en tijdens de literaire avond in Fort Zeelandia. André Mosis verzorgde enkele percussieworkshops over ‘Teambuilding’ aan volwassenen en kinderen volgens de KLM- methode, (kijken, luisteren en meedoen- lesmethode).   

Hoogtepunten

Elk programmaonderdeel had een apart hoogtepunt. Het geheel was attractief en bezienswaardig. De werkconferentie en de literaire avond waren doeltreffend; losgezien van de te late aanvangstijden dan aanvankelijk werden gepland. Deze activiteiten waren informatief, leerrijk en ontspannend. De onthulling van het Marronmonument was ontroerend. Mensen raakten geëmotioneerd en traanden van blijdschap. Het grote publiek heeft vooral genoten van de Prodo Waka, (tocht met Pracht en Praal), de manifestatie van Marronkunst en -cultuur in de Palmentuin en de Mato neti, (avondverhalen). De Rimboe Tours bracht de gasten naar het middelpunt van de Marroncultuur aan de Marowijne- en Tapanahonie rivier. Daar kwamen de gasten dingen waar zij naar snakten. Bijvoorbeeld, een bezoek aan het dorp Diitabiki, de residentie van het grootopperhoofd van de Okanisi, gaanman Gazon Matodja. Deelname aan de plechtigheden rond de begrafenis van Kabiten kabiten Koikoi Pode te Godoolo en een bezoek aan het clusterdorp Agidipaandasi. De Rimboe Tours was gekenmerkt door een afwisseling van avontuur, ontbering, humor en ontspanning.

Terugblik
Tijdens de onderhandelingen met de organisatoren deed ik laconiek over mijn deelname aan de viering van de Dag van de Marrons 2006 in Suriname. In die periode maakte ik me zorgen om mijn gezondheid. Mijn rechterpols raakte overbelast en ontstoken waarschijnlijk als gevolgd van het tillen van zware muziekinstrumenten en het verzorgen van vele percussielessen. In juli werd ik in het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag geopereerd aan mijn pols en moest twee maanden rust nemen. Amper een week toen ik voorzichtig weer begon met het verzorgen van percussielessen, werd ik benaderd als mogelijke kandidaat voor deelname aan de Dag van de Marrons 2006 in Suriname. Mijn contactpersoon was Glenn Pode, hemodialysedeskundige, directeur van de Stichting Vakantiedialyse Suriname en voorzitter van de Stichting Pina Bosu. Sinds juli 2006 voerde hij gesprekken met vooraanstaande Marrons in Nederland over mogelijke deelname aan de 32e herdenking van de Dag der Marrons in Suriname. Toen hij mij benaderde werkte ik passief mee. Tot op 14 augustus toen ik een schriftelijke uitnodiging kreeg, twijfelde ik nog aan een succesvolle afloop. Het vertrouwen kwam enigszins op gang toen ik in september gevraagd werd om mee te werken aan een tweetal reclamespotjes voor Radio en Televisie. De spotjes waren gemaakt door Frans Weewee met videobeelden van de gasten en Kingbotho Art Studio betaalde de kosten. Rond die periode had ik mijn werkgever geïnformeerd over mijn deelname aan de viering van de Dag van de Marrons in Suriname.

Conclusie en aanbeveling

De organisatoren van de 32e Dag van de Marrons in Suriname mogen terugzien op een succesvolle organisatie. Het bereikte succes is te danken aan de samenwerking van de diverse organisaties en de medewerking van invloedrijke personen. De zichtbare aanwezigheid van Marrons in het politieke machtscentrum in Paramaribo heeft ook een belangrijke rol gespeeld.
Ik beveel de organisatoren aan de onderlinge samenwerking te stabiliseren. Wil men het succes van 2006 evenaren in 2007, dan is het raadzaam dat de organisaties veel eerder beginnen met de voorbereiding. De uitnodiging aan‘Grote en Kleine Marronzonen en Marrondochters’ uit Nederland, mag wat mij betreft een terugkerend element blijven. Mits de gasten in staat zijn bijzondere bijdragen te leveren.Ik bedank de organisatoren en hun aanverwanten voor de uitnodiging en hun gastvrijheid.

Noeki André Mosis
KingbothoArtStudiO
Haverschmidtstraat 96, 2522 VT Den Haag
Mobiel: 06 57014641
E-mail: andre.mosis@gmail.com
All content including sound files & images are protected under international copyright laws, including all laws pertaining to intellectual property.
If you want to use one of the files, please contact André Mosis by email or telephone.
laatste aanpassing: 17 mei 2014