AFrikaBuitenAfrikaFESTival
Workshops

Opzet en inhoud workshops Afbafest 2011
©
Vereniging Seke besteedt aandacht aan wereldmuziek.

Jonge beoefenaars van niet Westerse muziek die denken dat ze talenten hebben, hebben ook recht op professionele begeleiding. De meeste van deze jongeren leren op een autodidactische manier spelen maar al gauw blijkt dat deze leerwijze niet voor iedereen is weggelegd. Actieve groepen en individuele amateurs hebben recht op een professionele coach die hen helpt omhun talenten te ontwikkelen. Seke vindt dit nodig omdat gebleken is dat tekorten en frustraties talenten in de weg staan.
Vanwege een gebrek aan basiskennis en deskundige begeleiding komen bepaalde jonge muzikanten, zangers en dansers niet verder dan enkele optredens in hun buurthuis. De volgende problemen doen zich voor:
 • Zij hebben onvoldoende basiskennis van traditionele instrumenten.
 • Zij ontwikkelingen bepaalde vaardigheden maar spelen niet harmonisch.
 • Zij gedragen zich onprofessioneel met als gevolg dat zij niet overal welkom zijn.
 • Zij blijven repeteren maar krijgen geen aanbiedingen om te spelen.
 • Zij raken gefrustreerd omdat zij hun doelen niet bereiken.
 • Zij belanden uiteindelijk in het circuit van hangjongeren en veroorzaken overlast.
Seke weet zo goed als zeker, dat reguliere instellingen geen duidelijk beleid hebben ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. Integendeel. Niet alleen het probleem van de doelgroep wordt als een probleem ervaren maar vooral de doelgroep zelf.

Educatie:

Educatie mogelijkheden creëren voor jonge beoefenaars van de wereldmuziek, zang en dans ziet Seke als een stap in de goede richting om deze jongeren van de straat te houden. Uit eigen onderzoek is Seke tot het inzicht gekomen dat sommige van deze jongeren zich goed kunnen uitdrukken in kunstvormen zoals, zang, dans en verschillende vormen van muziek maken. Echter, zij hebben vaak geen goede toegang tot kwaliteit cultuureducatie. Afbafest richt zich op deze doelgroep en wil de beoefenaars naast de trainingen in buurthuizen en de praktijkervaring die zij opdoen binnen hun eigen amateurgezelschappen aanvullende workshops aanbieden. Ook zij die op jonge leeftijd kiezen voor wereldmuziek, -zang of -dans moeten gestimuleerd worden. Op deze manier kunnen zij langer mee doorgaan en zich daarin goed ontwikkelen. Dit is vaak een gemiste kans om deze jongeren te stimuleren om uit te laten groeien tot goede muzikanten, zangers en dansers.
Seke biedt de doelgroep workshops aan die worden verzorgd door ervaren professionele en semiprofessionele docenten die zelf actief bezig zijn met podiumkunsten. Deze docenten worden als voorbeeld gezien door de doelgroep. De ervaring leert ons dat deze jongeren extra gemotiveerd zijn wanneer zij les krijgen van voorbeeldige docenten. Dit kan ertoe leiden dat zij harder hun best doen en zoveel mogelijk proberen in de voetsporen van hun idolen te treden.        

Aanbod aanvullende workshops ©
 • Dansworkshops – Fysieke Intelligentie:
  Deze workshop vormt het lichaam, het uitgangspunt voor effectievere communicatie en samenwerking. Deelnemers leren hoe zij met bewegingen en houding emoties kunnen uitdrukken. Doelbewust handelen op basis van intuïtie is mogelijk als lichaam en geest in balans zijn. Het doel van deze workshops is om het niveau van de traditionele- en moderne dansstijlen te verhogen en choreografieën te leren instuderen en begrijpen. De dansers krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en zijn beter in staat om hun grenzen te verleggen. De docent en de coördinatoren van Afbafest begeleiden en stimuleren de dansers om vooral fatsoenlijk te leren dansen.
 • Percussie workshops – Muzikale Intelligentie:
  Bij deze workshops staat centraal, de mogelijkheid om jezelf uit te drukken in de wereld met behulp van melodie, maat en ritme. Het doel van deze workshops is om de kwaliteit van het samenspel van de muzikanten te verbeteren. Door onvoldoende technische vaardigheden en te weinig basiskennis van het instrument lukt het de onervaren muzikanten niet om harmonisch te spelen. Onder de mom van ‘nieuwe stijl’ proberen ze wat, maar uiteindelijke geven ze het op. De groepen die deelnemen aan Afbafest worden begeleid door een docent / coach die alles in huis heeft om deze jonge muzikanten het vak snel te leren. De muzikanten zullen les krijgen in instrumentenkennis en harmoniseren van de diverse percussieritmen. Tevens beschikt Seke over ervaren wereldmuziek kenners die de docent waar nodig ondersteuning kunnen bieden.
 • Zangworkshops.
  Het doel van deze workshops is om de onervaren zangers de nodige zangtechnieken bij te brengen. Belangrijk hierbij is kennis van het repertoire bij de diverse stijlen. Door onvoldoende kennis van contextgebonden muziekstijlen, gooien sommige zangers alles wat ze ooit gehoord hebben door elkaar. Een ander ernstig probleem dat zich voordoet is dat bepaalde zangers onfatsoenlijk en totaal onacceptabele zangteksten gebruiken om aandacht te trekken. Hierdoor leggen sommige groepen zich onbewust beperkingen op. Zij worden bijvoorbeeld niet gevraagd om op te treden voor een breed publiek. Het gevolg is dat zulke groepen ook niet gevraagd worden door hun eigen fatsoenlijke mensen en dus ook niet langer blijven bestaan.
 • Ontwikkelen van gevoel voor cadans en ritme.
  Met cadans wordt hiermee bedoeld: regelmatig afwisselende dansbewegingen.Met ritme wordt hiermee bedoeld: de regelmaat waarmee een bepaald geluid zich herhaald. Deze workshops zullen verzorgd worden door diverse dansdocenten onder auspiciën van Afbafest coördinatoren.
 • Kennis van authentiek Afro-Surinaamse percussie-instrumenten.  Deze workshop wordt verzorgd door Kingbotho Art Studio. Het doel van deze workshops is om onervaren muzikanten, zangers en dansers meer inzicht te geven in de diverse traditionele muziekinstrumenten en de harmonie die deze vormen in een ensemble. De betekenis van bepaalde codeklanken en onderlinge communicatie komen aan de orde. Muzikanten, dansers en zangers die weinig ervaring hebben, spelen, dansen en zingen zonder daarbij de noodzakelijke rust (maat) in acht te nemen. Daardoor klinkt de muziek onharmonisch, onsamenhangend en neigt vaak steeds sneller te gaan. Onervaren muzikanten en zangers hebben moeite met de muzikale oplossing van dit probleem. Zangers raken in ademnood en muzikanten verergeren het probleem door te improviseren. De muzikanten, dansers en zangers die betrokken zijn bij Afbafest krijgen deze workshops aangeboden om dergelijke problemen te voorkomen.
Docenten / Professionals

Mario Hiwat
Mario Hiwat
deskundig op het gebied van authentieke Creoolse muziek. Hij is leider van kawina band Koropina, toonaangevend op kawina gebied. Mario Hiwat heeft zich verdienstelijk gemaakt voor het handhaven en ontwikkelen van de Afro-Surinaamse cultuur, voornamelijk op het gebied van zang. Hij is de auteur van het zangboek Trowstu Singi, een verzameling van Surinaamse troostliederen.

Van zijn hand zijn er 4 cd’s met troostliederen verschenen.

ContactpersoonTon Steenvoorde
docent Hip hop, verbonden bij Stichting Aight. Ton verzorgt lessen aan jonge Hip hoppers die een missie hebben. Ton zal de jonge Hip hoppers het fijne van het vak leren en hen een choreografie laten instuderen voor de presentatie op 5 november.  Icatya Sedney houdt zich als levenskunstenares bezig met wat ons beweegt en hoe we dat vrij tot uitdrukken kunnen brengen. Ze ziet het lichaam en de stem als het volwaardig instrument waarmee we de intelligentie van het leven zelf kunnen ontdekken en vooral kunnen benutten.
Ze heeft Art of Bodyvoicing in het leven geroepen. Dat is een bewegingskunst die bewegingen en stemklanken samen laat dansen.
Ze werkt in opdracht en geeft daarnaast haar eigen workshops Bodyvoicing aan volwassen en kinderen. Haar motivatie is bij de cursist een innerlijk lichaamsbesef wakker te schudden en de kennis mee te geven om deze te vergroten. Het zelfvertrouwen van de cursist wordt door haar werkwijze aangemoedigd.
In haar lesprogramma’s werkt ze vanuit een thema met bijpassende oefeningen. Ze gebruikt haar verworven kennis, haar beleving, en de input van de cursisten als inspiratie voor haar begeleiding. Daarbij laat ze zich ook graag leiden door wat het moment haar aanreikt. Men zal in haar lessen elke keer iets nieuws beleven. Naast inspirerende bewegingscoach en choreografe, is zij ook actief als “performing artist” en weet ze op eigenwijze haar publiek in beweging te brengen.
free Lance dansdocent bij het Koorenhuis. Danseres en zangeres van de formatie Kara Dara. Icatya, danst, zingt, verzorgt lessen op basisscholen, buurthuizen en maakt choreografieën voor danstheatergezelschappen.

Marian Markelo: deskundige op het gebied van diverse Afrikaanse culturen en geschiedenis, docent verpleegkunde (ROC Mondriaan), winti deskundige en zangeres.


Groepen die in aanmerking komen voor workshops in Afbafest 2011:
 • Wi Pikin: meiden dans- en zanggroep uit Molenwijk o.l.v. Ifna Blijd. De groep bestaat uit ongeveer 15 meiden en twee jongens tussen 10 en 14 jaar. De grotere meiden tussen de 15 en 21 jaar oefenen op een andere locatie in Laakhage. Die groep telt ongeveer 9 actieve danseressen. Ifna is onderwijzeres en organiseert veel educatieve- en recreatieve activiteiten voor kinderen in de wijk. De jongere kinderen hebben de behoefte om traditionele Afro dansstijlen te leren in combinatie met modernere Afro stijlen. De oudere kinderen (tienres) hebben meer behoefte aan Hip Hip R&B en Streetdance. Ycatya Sedney gaat een aantal dansworkshops verzorgen voor de jongere meiden. Ycatya gaat deze meiden een aantal danspasjes leren en een choreografie laten instuderen. De Hip Hop / Streetdance docent gaat de oudere (tieners) meiden onder de loep nemen.
 • Kodjo Krioro: Apinti groep, bestaande uit 13 beoefenaars van traditionele authentieke Afrikaans Surinaamse percussie muziek en zang. De leden van deze groep komen uit Rotterdam en Den Haag. Mario Hiwat gaat Kodjo Krioro coachen en de nodige muziek- en zangtechnieken bij brengen. Mario gaat de groep leren hoe zij het beste de muziek kunnen opbouwen en ontwikkelen. Harmonisch samenspel staat hierbij centraal. Ook het gebruik van kleine percussie instrumenten zoals, rammelaars, belletjes en slagborden worden onderricht. Mario Hiwat is de onbetwiste deskundige op dit gebied en heeft ervaring met de doelgroep.
 • Saint Rockaz o.l.v. Ton Steenvoorden. Saint Rockaz
  Deze ‘crew’ zijn breakleven is begonnen in een voormalig kerkgebouw, vandaar de naam de Saintz. Ze zijn niet gedoopt maar wel dope! Na dat hun trainer Ton Steenvoorden (Stichting Aight, Haags Hip Hop Centrum) dat inzag heeft hij ze door laten stromen naar het Haags Hiphop Centrum om ze verder te laten groeien in hun skillz en als crew.
  Bboys Diogar, Johnny Stickz, Ry-one, Jango, en Gianni, gaan jullie tijdens het Afbafest laten zien wat zij daar allemaal hebben geleerd!
Voorbereiding Workshops:
 • Start dansworkshops  - week 35 t/m week 42 (8 lessen).
 • Start percussie workshop - week 36 t/m week 43 (8 lessen).
 • Start zang workshops – week 40 t/m week 44 (4 lessen).
 • Start workshop ontwikkeling van gevoel voor cadans en ritme - week 42 t/m 44 (3 lessen).
 • Eenmalige workshop instrumenten kennis.
Workshop locaties:
 • Dans: Moedercentrum De Koffiepot: Cromvlietplein 120 Molenwijk, Den Haag.
 • Dans: Culturalis Theater: Hobbemastraat 120.
 • Hip Hop: Binckhorstlaan 36, Den Haag.
 • Percussie: Clubhuis De Boskant,Uilebomen 71 Den Haag
 • Apinti: Boekhorststraat 44 Rotterdam
 • Trainingen: workshops en presentaties: Koorenhuis, Prinsegracht 27.
Alle workshops monden uit in een podiumpresentatie op zaterdag 5 november tijdens Afbafest 2011 in het zalencentrum Zichtenburg voor een breed publiek. De presentaties zullen plaatsvinden tijdens het middagprogramma.

Publiek
Afbafest bereikt een algemeen publiek tussen de 16 en 80 jaar. Maar vanwege de deelname van jonge amateurs verwachten wij ook kinderen rond de10 jaar.
Het grootste deel van het publiek komt uit Den Haag en omstreken.
Vanwege de bekendheid van bepaalde groepen en artiesten wordt Afbafest bezocht door mensen uit verschillen steden. Door de aanwezigheid van een bekende Nederlander komen mensen van verschillende bevolkingsgroepen die nieuwsgierig zijn naar de toespraak van deze BN-er.
Naar huis
Organisatie
Programma
WorkshopsNieuwsbrief
Participanten
Artiesten
Sponsoren
Foto & Video
Contact
AFrikaBuitenAfrikaFESTival

Inlichtingen: afbafest@gmail.com
Telefoon: 06 57014641

Datum: zaterdag 5 november 2011
Tijd: 12:00 - 00:00 uur

Zalencentrum Zichtenburg
Zichtenburglaan 23
2544 EA Den Haag

naar de vorige pagina - previous page
©2011 - Kingbotho