Over André Mosis

CV - overzicht - van André Mosis
lees ook: Interview in het personeelsblad koorenhuisnieuws - juli 2002
lees ook: De docentenopleiding van André
lees ook: De taal van handdrums

Door mijn ervaring in Communicatie en voorlichting, Coaching en docentenopleiding, is mijn interesse gegroeid in creatieve en innovatieve projecten binnen de culturele sector. Aangezien ik nieuwsgierig en leergierig ben, maak ik mijzelf nieuwe methoden snel eigen. Verder ben ik initiatiefrijk, creatief, ondernemend, doortastend en enthousiast in combinatie met een gezond relativeringsvermogen.

Personalia

Naam:  André Mosis
Adres:   Haverschmidtstraat 96
Postcode: 2522 VT 
Plaats: Den Haag
Telefoon: 070-326528 / 06-23640320
E-mailadres:  andre.mosis@gmal.com 
Geboorteplaats: district Marowijne Suriname
Geboortedatum: 31-12-1954
Nationaliteit:  Nederlandse
Rijbewijs: B

Opleiding:

 • Docent wereldmuziek: gestart in 1990 afgerond in 1992: pedagogisch getuigschrift en onderwijsbevoegdheid behaald. Deze opleiding werd gecreëerd door het Landelijke Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming (LOKV) speciaal om mensen op te leiden tot wereldmuziekdocenten. Na deze opleiding begon ik met lesgeven bij het Koorenhuis en op diverse Basisscholen.

Trainingen deskundigheidsbevordering:

 • 2013: Taal voor vakleerkrachten in het Basisonderwijs: HCO certificaat behaald. Het doel van deze training is om het cognitief functioneren van leerlingen op een hoger niveau te brengen en het spreken van de Nederlandse taal te stimuleren.
 • 2007: Docententraining WinWin: Maart t/m mei 2007: Certificaat behaald. WinWin is een complete aanpak van ordeverstoringen en gedragsproblemen in de klas, met aandacht voor preventie, directe aanpak van probleemsituaties én vervolgacties.
 • 2006: Training " Community Art Development" (Residentie Orkest)
 • 2005: Training "Coachen in de verlenging” gebaseerd op NLP(Neuro-linguistic Programming)
 • 2005: Trainingen Communicatie en voorlichting
 • 2005: Klantgerichtheid en gesprekstechnieken
 • 2005: Grenzen trekken en nee leren zeggen
 • 2004- Training verlengde Schooldag voor docenten
 • 2004- Training kunst voor Leerkrachten: Teamoriëntatie op Kunsteducatie en Kunstimpuls
 • 2003- Train-de trainer Docenten (docenten geven les aan docenten uitwisseling van kennis)
 • 2002- Training: Werkwijze ' à la Guildhall ' Utrechtse Centrum voor de Kunsten. Guildhall de Basis en Guildhall muziek en beweging: eenmalige training.
 • 2002- Cursus Stemvorming voor spelers (Theater): van februari 2004 tot juni 2005
 • 2001- Ontwikkelen en structureren van een eigen lesmethodiek: De KLM methode, gebaseerd op kijken, luisteren nadoen en actief meedoen: 2001 tot heden.
 • 2001- Klantgericht werken en Klantgericht Telefoneren
 • 2000- Projectmatig werken: 2003 en 2004 (Training van de Vier Grote Steden) o.l.v. Hans Muiderman (toenmalig directeur Koorenhuis)
 • 1999: Cursus Gesprekstechnieken: slechtnieuws gesprek en agressiebeheersing
 •  1999- Presentatietechnieken Interviewproces:

Opleiding in Paramaribo Suriname:

 • 1971: ULO-MULO (diploma)
 • 1972-1975: MBO bodemkunde - topografie – luchtfoto analyse (diploma)
 • 1980-1982: Tekenen (I.O.L.). Schilderen: Academie voor Hoger Kunsten en Cultuuronderwijs.
 • 1980-1990: Cultuurstudies (geschiedenis – antropologie – veldonderzoek –archiefonderzoek – veldverslag maken, etc.
 • 1989: Amateur Theater regisseur (certificaat)

Werkervaring

 • Juli 2013: werkzaam bij Cultuurschakel als Adviseur cultuurparticipatie wereldmuziek. Taken: - stimuleren van talentenontwikkeling, in kaart brengen van wereldmuziek, ontwikkelen van een netwerk,  wereldmuziekdocenten, -groepen, -soloartiesten,  verenigingen en presentatieplekken. Het bevorderen van participatie en toeleiding naar diverse podia voor Amateurs en semi-professionals.                             
 • 1999 – 30 juni 2013: Stichting Het Koorenhuis, Den Haag in de functie Receptie medewerker afdeling communicatie en voorlichting. Verantwoordelijkheden: Het bieden van dienstverlenende en aanbodgerichte service o.a. balie werkzaamheden, het verzorgen van rondleidingen, het geven van informatie en advies t.b.v. cursussen en trainingen, het organiseren van activiteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen met of zonder beperking. Het organiseren van evenementen. Het bieden van ondersteuning en begeleiding aan groepen jongeren en volwassenen tijdens evenementen.
 • 1990 – juni 2013: Stichting Het Koorenhuis in de functie van Wereldmuziekdocent Afro-Surinaamse en Afrikaanse Percussie. Verantwoordelijkheden: Het geven van Afro-Surinaamse en Afrikaanse Percussielessen. Het verzorgen van individuele- en groepslessen en workshops aan kinderen, jongeren en volwassenen. Het geven van percussielessen aan mensen met een verstandelijke beperking. Het verzorgen van slagwerklessen en workshops op basis- en voortgezet onderwijs. Het verzorgen van gastlessen op het Koninklijke Conservatorium. Het verzorgen van lezingen en team coaching t.b.v. teambuilding. Met mijn commerciële achtergrond in combinatie met mijn communicatieve vaardigheden ben ik in staat evenementen en subsidies te realiseren.

 

1990-heden: ZZPer: eigen bedrijf Kingbotho Art Studio (KASO):Voor het  verzorgen van percussiecursussen en workshops, het produceren van kunstwerken (schilderijen en tekeningen) en het organiseren van evenementen.

KingbothoArtStudiO
Haverschmidtstraat 96, 2522 VT Den Haag
Mobiel: 06 57014641
E-mail: kingbotho@hotmail | andre.mosis@gmail.com