Achtergrond
informatie over de Marrons
Rond 1650 heeft Suriname even als vele andere landen in Zuid-Amerika ook kennis gemaakt met de slavernij, die pas op 1 juli 1863 definitief zou beëindigen. Een inherente reactie op de slavernij van de kant van de slaven was de zogenaamde marronage. Dat wil zeggen moedwillig de slavernij ontlopen door te vluchten naar de bossen. De slaven die op deze manier hun vrijheid zochten en in groepen de plantage economie, de zogenaamde plantogratie bedreigden door brandstichting, plundering en bevrijding van andere slaven, werden door plantage eigenaren Bosnegers of Marrons genoemd. Door toename van de marronage ontstond er een grote marrongemeenschap in het Surinaamse oerwoud. De Marrons verklaarden de oorlog tegen de planters en het koloniale leger. De koloniale overheid organiseerde kostbare militaire expedities om de Marrons uit te roeien of tenminste te verdrijven. Deze expedities hadden zelden of nooit succes. Om de plantage economie nog overeind te houden was de koloniale overheid genoodzaakt om in dialoog te treden met de Marrons. Dit resulteerde in het voordeel van de Marrons dat er met hen vrede werd gesloten. Het belangrijkste voordeel van deze vrede was dat de Marrons tot vrije mensen werden verklaard en dat zij daardoor vrije samenlevingen konden stichten op basis van hun Afrikaanse normen en waarden.

De eerste vrede met de Marrons geschiedde op 10 oktober 1760 met de Aukaners of Okanisi. In 1762 werd door bemiddeling van de Aukaners ook met de Saramaccaners of Saamaka vrede gesloten. Een derde groep die voor de vrede in aanmerking kwam was de Matuariers of Matawai . Zij sloten vrede met de koloniale overheid in 1767.

Deze stammen werden door de overheid erkend als autonome samenlevingen. Sindsdien heeft zich een cultuur ontwikkeld, waarvan de bouwstenen Afrikaans zijn en het bouwsel Surinaams is.

Later, in de 18 e eeuw werden nog meer Marrongroepen geformeerd met name:
  • De Coeroentiers of kwinti.
  • De Boni's of Aluku.
  • De Paramaccaners of Pamaka.
Het totale aantal Marrons wordt geschat op 100.000.
In Nederland wonen naar schatting dan 25.000. Marrons.
naar de overzichtspagina achtergrondinformatie over de Marrons
KingbothoArtStudiO
Haverschmidtstraat 96, 2522 VT Den Haag
Mobiel: 06 57014641
E-mail: kingbotho@hotmail | andre.mosis@gmail.com