Gedichten
Mi krioyoro Brada

Mi kriyoro brada,
Na yu e kari mi Dyuka?
Mi e kari mi srefl Okanisi,
Ndyuka, Saamaka, Pamaka,
Matawai, Aluku, Kwinti
Wi e kari un srefi Businengee
Fu di wi e tan na Busikondre

Mi kriyoro brada,
Yu e tan na foto
Y'e kari yu srefi Fotoman, Kriyoro
Yu sabi dati Kriyoro nanga Fotornan na wan nyurnnan-nen?
Soleki Okanisi, Saamaka, Ndyuka, Pamaka, Matawai, Aluku,
Kwinti na wan nyunman-nen?

Mi kriyoro brada,
Di mi nanga yu ben komopo na Afrika
Un nen ben de
Kodyo fu Ibo
Kwasi fu Ashanti
Adyuba fu Yoruba
Onene fu Ewe
Ofelemu fu Bantu

Mi kriyoro brada,
Te mi ben kon na foto, na yu ben e kari mi kafenol,
Blauwekop, lont 'ede, kolodyo
Yu meki wan singi gi mi, nanga wan melodie,
San mi no kan vergiti
Arki en dya,
Dyuka bam-bam-bam
Dyuka bam-bam-bam
Dyuka bam-barn-bam
If mi lasi mi srefi p'kinso, mi kan dansi

Mi kriyoro brada,
Fu di mi gransuma no ben de fredeman,
Meki mi ben abi fu gi yu wan tu nyunman-nen lek' fa yu kari mi,
Kafenol enso moro fara
Mi kari yu,
Akudo baanadodo, gengesiye-gengesiye, keteetutu-gaanto,
Sooboy, bakawowoyo-nengee, baaka-agaa-baaka-nengee

Mi kriyoro brada,
Mi nanga yu doro
Un tanapu fu teki stampu
Bakra naki stampu gi yu, bronmarki na yu mindribaka
A kari yu Edgar zielloos
Y'e breti so, y'e prodo, y' fen' bakra-nen
Yu kisi p' kin, na yu srefi mu hori na p' kin gi na bakra
Fu kan pot' bronmarki gi en,
Soso fu kan tyar' na nen Fransina zielloos

Mi luku a tori mi tak' nhn-nhn, kweti!
Mi lon go na busi, mi meki mi eygi, fri tanpe, fara ini buskondre
Mi kar'en,
Pinatyarimi-Akisiamaun-Abetendyuka-Sanbedumi-Godo-Dauhme
Mi tan hori mi nen kodyo Moiman
Mi kari mi pikin Alafunaati, Atoyoko, Ayese
Mi pikin fri fu poti en marki na en skin,
A kar'en kokoti-kamamba
A taki a moi baa, a hanse möso

Mi kriyoro brada,
Yu kari mi don Dyuka,
Fu di yu kisi skoro, di yu kan taki
Een maal tien is tien
Twee maal tien is twintig, te kon miti
Tien maal tien is honderd
Yu taki yu koni, yu sabi tafra te anga tien
Yu tongo grati na Olansi leki wan yongu p'tata
Yere wan prey san yu leri

Ik zit in de put
Hoe diep?
Vier voet
Wie moet je daar uit halen?
Edgar!
Met wat?
Met een zoen

"Je blijft in de put "

We, luku mi kriyoro brada,
Mi pooti kriyoro brada nanga sisa
W'e breti so, un sabi bakraprey, te w'e prey ini bakratongo
Denki bun, mi no go na skoro
Ma, Mi leri ini mi eygi fri kondre
Mi eygi pikin-nengreprey

Arki bun!
Sama de a m' goon de? a mi
On mi? a mi tene
On tene?   tene saka
On saka? saka boyo
On boy ? boyo sina
On sina? sina go
On go?  go pali
On pali?  pali mama
On mama? mama duku
On duku?  duku afelemu
On felemu?     felemu daanga
On daanga? daanga yooyoo
On yooyoo? yooyoo lukuta
On lukuta? lukuta bangosi
On bangosi?  bangosi nyeeba
On nyeeba? nyeeba koso
On koso? koso balanga
On balanga? balanga mityeki
On tyeki? tyeki tyeki
On tyeki? tyeki tyeki

Mi kriyoro brada,
Te nanga Paraman, Koron'man srefi y'e dreygi
Fu di den e dyersi mi ini den du
Fotoman, yu kenki nanga Paraman, yu kenki nanga Koron'man
Dat' meki y'e kar ' yu srefi Fotoman
Na kriboy nyunman-nen di y'o abi f’ teki na Lasiman
Ef yu no wan' dati,
Dan yu o abi fu wroko makandra nanga mi

Yu no o kari mi lont' ede moro
Mi no o kari yu akudo moro en so moro fara
Ma, y' sabi
Mi o abi fu de basi bika mi no wani fu si yu kot' yu finga

Mi lobi kriyoro brada,
Mi sabi yu no ben wani fu de srafu
Yu sabi mi no ben wani fu de loweman
Un sabi a ben hebi gi unu, yu nanga mi
Es'de yu ben taki takru fu mi, mi ben taki takru fu yu
Tide meki wi bondru kon wanman,
Kodyo fu Ibo
Kwasi fu Ashanti
Adyuba fu Yoruba
Onene fu Ewe
Ofelemu fu Bantu Wan rutu, wan rutu, wan rutu

Kingbotho 1990

Let op: deze pagina bevat Audio
Het kan gebeuren dat het even duurt voordat de voordracht "Mi krioyoro brada" start.
Start hij helemaal niet installeer dan een nieuwe Flash-player.
Naar de vorige pagina | Previous Page
KingbothoArtStudiO
Haverschmidtstraat 96, 2522 VT Den Haag
Mobiel: 06 57014641
E-mail: kingbotho@hotmail | andre.mosis@gmail.com