K. L. M.
Kijken - luisteren - meedoen
uitgebreide informatie
Overdracht van traditionele Afro-Surinaamse percussie muziek van KLN naar KLM, van kijken-luisteren-nadoen naar kijken-luisteren-meedoen
De KLM methode is een leerwijze: een bepaalde welbedachte manier van handelen om een zeker doel te bereiken. Deze leerwijze kenmerkt zich door eenduidigheid en reproduceerbaarheid. Het is gebaseerd op de eerder besproken, drie ontwikkelingsfasen van muziek in de traditionele Marronsamenlevingen: oriëntatie, verdieping en specialisatie.

De KLM methode is bedacht en ontwikkeld om percussiemuzieklessen te geven in het kader van de wereldmuziek. Het zou verder een bijdragen kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van Afro-Surinaamse percussiemuziek in Nederland.

Het grootste deel van de Marronpopulatie bevindt zich momenteel buiten de traditionele gemeenschappen. In Suriname en in Frans Guyana wonen Marrons in de stedelijke gebieden. Een klein aantal woont ook in Amerika.

In Nederland wonen naar schatting ongeveer vijfentwintigduizend Marrons. In de nieuwe leefsituatie is het niet mogelijk de traditionele muziek- en dansvormen te leren volgens de eerder geschetste traditionele manier. Dit is om de volgende redenen:
  • Werkende moeders brengen hun jonge kinderen naar de crèche, waar ze vele uren doorbrengen met andere kinderen. De ontwikkeling van zang en dans is hier niet het voornaamste doel. Op sommige basisscholen krijgen de kinderen muziekles maar niet specifiek traditionele muziek;
  • Er is een schaarste aan deskundige docenten
  • Er is onvoldoende animo onder de Marrons die buiten hun oorspronkelijke woongebieden verblijven.
Het gevolg is dat Marrons met onvoldoende kennis van de "gaansama pee"(traditioneel sociale muziek) groepen formeren die op zeer laag niveau optreden. De gebruikelijke interactie tussen masterdrummer en dansers, tijdens een optreden ontbreken. Ook het zangrepertoire van liederen van de "gaansama pee" is onvoldoende bekend bij de huidige generatie Marrons in Nederland. Zo laat ook de samenhang van muziek en zang te wensen over.

Op het gebied van de "bakakiyoo pee" (moderne sociale muziek) daarentegen zijn de ontwikkelingen wel gunstig te noemen. Enkele muziekgroepen spelen op een redelijk niveau.

Workshops
Voor workshops heb ik eenvoudige drumslagen, drumpatronen en bewegingen ontwikkeld om direct muziek te maken. De aanpak is eenvoudig en luchtig. Het is mogelijk om binnen een uur op basis van k ijken- l uisteren- n adoen en actief m eedoen, muziek te maken met een groep onervaren mensen. Het workshopprogramma wordt aangepast aan de groep: kinderen, volwassenen of medewerkers van bedrijven.

De bedoeling van de workshops is om mensen op een prettige manier kennis te laten maken met Afro-Surinaamse percussie. Deelnemers worden niet geconfronteerd met lastige speltechnieken en handzettingen. Een harmonisch samenspel is het voornaamste doel. Om die reden kunnen vergelijkbare handdrums zoals, djembé's en conga's ook gebruikt worden voor het verzorgen van workshops volgens de KLM methode.

Na een korte uitleg over de slaginstrumenten, kunnen de leerlingen gelijk "aan de slag".

Ze beginnen met eenvoudige drumpatronen en dat wordt langzaam opgevoerd tot wat meer gecompliceerde ritmen. Uiteindelijk moet de groep twee of meer afzonderlijke drumpatronen laten harmoniseren. Dat betekent dat zij, luisterend naar elkaar, tot samenspel moeten komen. Het doel is bereikt wanneer de groep inzicht krijgt in het samenspel: als een van de muzikanten van patroon verandert, moet de rest van de groep in ritmische harmonie kunnen blijven spelen.
Door kijken, luisteren en meedoen
kom je verder dan je denkt.
KingbothoArtStudiO
Haverschmidtstraat 96, 2522 VT Den Haag
Mobiel: 06 57014641
E-mail: kingbotho@hotmail | andre.mosis@gmail.com