K. L. M.
Kijken - luisteren - meedoen
training sociale vaardigheden met als medium percussie
(SOVA Training) voor leerlingen van de Praktijkschool (Grotiuscollege Delft)

Training Sociale Vaardigheden
 Op de Praktijkschool zijn momenteel drie soorten leerlingen die in aanmerking komen voor een training Sociale Vaardigheden. 
  1. Leerlingen die bij het minste en geringste om zich heen gaan slaan en roepen.
  2. Leerlingen die niet weten hoe ze op een natuurlijke manier contact met een ander moeten    maken en ook snel in een conflictsituatie terecht komen
  3. Leerlingen die een stoornis hebben die ligt binnen het Autistisch Spectrum en daardoor   geen interactie met hun omgeving hebben. 
Bij al deze leerlingen gaat het er eigenlijk om dat ze geen goede interactie met hun omgeving hebben.Wij hebben deze leerlingen al een tijd geleden opgegeven voor SOVA training. 

Nu willen wij het volgende voorstellen:
Wij willen afwijken van de traditionele Sova Training, waarin als medium "het gesprek"wordt gebruikt.Wij willen voorstellen om als Sova Training een therapeutische training met als medium muziek in dit geval Percussie te geven. 

Bij een workshop Percussie in het kader van Culturele Vorming hebben wij twee weken geleden een aantal groepen geobserveerd die door een docent begeleid werden om tot een samenspel van trommelen te komen.Het niveau waarop de bewuste docent zijn lessen gaf, bevond zich op het intellectuele niveau van onze doelgroep. De docent voelde feilloos aan wat het niveau van de leerlingen was en besprak steeds het doel van deze les.
Het doel was: naar elkaar luisteren en samen tot een productie komen.  

Het viel ons op dat de leerlingen die wij voor Sova training hebben opgegeven, erg veel moeite hadden zeer eenvoudige ritmes te volgen. Zij zijn niet gewend iemand te volgen dus zij opereerden in hun eigen egocentrische kringetje. De docent verlaagde het niveau steeds een beetje totdat deze leerlingen hem konden volgen.Wij waren allen zeer enthousiast hoe deze docent vat kreeg op deze leerlingen.
Leerlingen met gedragsproblematiek kunnen zich vaak niet voegen naar een ander en kunnen een ander ook slecht volgen.
 

In de opbouw van de lessen zagen wij veel mogelijkheden voor onze leerlingen.De bewuste docent gebruikte de K.L.M. methode met als motto:

Door kijken, luisteren en meedoen
Kom je verder dan je denkt.
 

Het team van de Praktijkschool sprak de behoefte uit om deze docent in te huren voor de SOVA training.Onze leerlingen zijn immers verbaal erg zwak en deze workshop verraadt zijn eigenlijke bedoeling niet waardoor leerlingen minder schromen om mee te doen.Tijdens een telefonisch gesprek vertelde de docent, de heer André Mosis, dat hij lesgeeft aan "Het Koorenhuis". Dit is het Centrum voor Kunst en Cultuur in Den Haag. Verder geeft hij veel workshops waarin hij veel werkt met ADHD'ers, Autisten, enz.Hij is opgeleid door conservatoriumdocenten voor het vak "Wereldmuziek", heeft allerlei opvoedingsstijlen bestudeerd en heeft een onderwijsbevoegdheid. 

Ons voorstel is als volgt:
Voor de SOVA training van de Praktijkschool-leerlingen huren wij dit jaar de heer André Mosis in, die de leerlingen een Sova Training geeft met als medium Percussie. Wij formeren hiervoor twee groepen van 10 leerlingenIedere Training behelst 10 lessen.  

Januari 2005-01-30
Team Afdeling Praktijkschool
Door kijken, luisteren en meedoen
kom je verder dan je denkt.
KingbothoArtStudiO
Haverschmidtstraat 96, 2522 VT Den Haag
Mobiel: 06 57014641
E-mail: kingbotho@hotmail | andre.mosis@gmail.com