Djembé-lessen voor mensen met een beperking
Lesprogramma voor mensen met een beperking
Een therapeutische aanpak, ’Pleziermaker hitst muziekmaker’.
André Mosis heeft een therapeutisch lesprogramma ontwikkeld voor mensen met psychische beperkingen zoals Autisme en ADHD. Dit programma biedt de cursisten de ruimte om te spelen zoals ze willen. De belevingswereld van de cursist wordt eerst verkend en ervaren. De cursisten worden als het ware geholpen bij het ontwikkelen van het geloof in eigen kunnen. Daarna worden zij stapsgewijs begeleid naar de wereld van de docent. Het programma bestaat uit een afwisseling van muziek en spel:
  • Samenspelen op diverse slaginstrumenten rammelaars en bellen.
  • Ritmische spelletjes spelen.
  • Synchroon bewegen en lichamelijke oefeningen uitvoeren.
  • Spiegelen: een ander spiegelen en zelf het spiegelbeeld vormen.
  • Feedback geven en feedback krijgen.
  • Ritmische gebaren maken, neuriën en zingen.
  • Op maat klappen, op tijd stoppen en op tijd in het spel stappen.
Informatie over de docent. klik hier
KingbothoArtStudiO
Haverschmidtstraat 96, 2522 VT Den Haag
Mobiel: 06 57014641
E-mail: kingbotho@hotmail | andre.mosis@gmail.com