Djembé-workshops voor volwassenen
Workshop Teambuilding
Er is een speciaal programma ontwikkeld voor “teambuilding” om de samenwerking en harmonie tussen medewerkers van bedrijven te versterken. Het bedrijf kan vooraf ook een thema koppelen aan de “teambuilding” als leidraad waar naartoe gewerkt moet worden. De deelnemers leren luisteren naar zichzelf, naar elkaar en naar de harmonie van het geheel. Het individu is in deze samenwerking een factor: het samenspel is het doel. Mensen leren in deze workshop beter omgaan met hun “sterke en zwakke kanten” en zullen die van anderen ook beter plaatsen, als het gaat om het gemeenschappelijke doel van het bedrijf namelijk: produceren, verbeteren van de kwaliteit van het product en het verhogen van de productiviteit.

Workshop ritmegevoel ontwikkelen

Is het waar dat sommige mensen geen gevoel hebben voor ritme?
In deze workshop kunt u uw eigen gevoel voor ritme ontdekken en ontwikkelen.
Er wordt gewerkt vanuit een basisritme dat steeds wordt aangevuld met ritme van de individuele deelnemers. Verder wordt het basispatroon dat er ontstaat behouden en met wat meer gecompliceerde ritmen aangevuld. De deelnemers kunnen op deze manier diverse basisritmen harmoniseren. Het bereiken van de harmonie vereist extra inzet van de deelnemers die bereid zijn samen te werken. Die moeten naar elkaar luisteren en actie ondernemen om op het juiste moment in te stappen. Er volgt dan een korte evaluatie waarbij de individuele deelnemers terugblikken naar de ontwikkeling van hun eigen gevoel voor ritme.
Instrumentarium: er wordt gewerkt met diverse slaginstrumenten, zoals djembé, apinti, doudoun, kawina en schudinstrumenten.

Djembé-cursussen voor volwassenen

De cursisten leren diverse drumpatronen en ritmen spelen. De overdracht verloopt in fasen. Aandacht wordt besteed aan samenspel, handzetting en techniek. André Mosis heeft ‘sprekende’ drumklanken ontwikkeld die van toepassing zijn op de KLM methode.
Het doel van de cursussen is om mensen traditionele percussiemuziek harmonisch te leren spelen.
Voor de cursisten is er een selectie gemaakt van eenvoudige drumslagen en drumpatronen uit diverse percussiemuziekstijlen. Als het leerdoel en de cursusduur bekend zijn, wordt er een leerplan gemaakt. Vervolgens wordt aangegeven welk niveau haalbaar is binnen de vastgestelde periode. Meestal wordt een cursus afgesloten met een presentatie. Na jaren experimenteren met diverse ritmen is het nu bewezen dat beginners bepaalde basisritmen volgens de KLM methode, zonder te veel inspanningen aanleren en enthousiast samen spelen. Wanneer de cursisten de basispatronen harmonisch samenspelen en de bijbehorende variaties kunnen aanvoelen, ontdekken zij hun talenten. Het harmonische samenspel vergroot hun zelfvertrouwen en stimuleert hen om verder te gaan. Op deze manier wordt er geleidelijk gewerkt naar de verdieping.

Productiecursus ‘Dyabuudya’
Van kakofonie naar harmonie
Deze cursus is gebaseerd op ‘Community Art’.
Het is bedoeld voor creatieve amateur-muzikanten en beginners die graag met anderen willen samenwerken. Zij worden begeleid om samen muziek te maken. In deze cursus leren de deelnemers op laagdrempelige wijze verschillende basispatronen spelen. Tijdens het samenspel leren zij op een speelse manier harmonie met elkaar te bereiken. Er wordt bewust of onbewust een proces van samenwerking op gang gezet. De muzikanten creëren samen een ‘groove’ die als basis gaat dienen voor een compositie. Tijdens de ontwikkeling van deze compositie krijgt iedere individuele deelnemer een opdracht en een rol. Wanneer zij eenmaal het samenspel op basis van de ‘groove’ onder de knie hebben, kunnen zij moeiteloos meerdere basispatronen, ritmepatronen en diverse melodieën harmoniseren.
Sommige cursisten noemen deze muzikale eenwording een ontdekking. Anderen zien het als een ‘wegwijzer’ voor individualisten die op zoek zijn naar een manier om met anderen beter te kunnen samenwerken. Wanneer mensen met elkaar kunnen samenwerken, kunnen zij meestal ook gemakkelijk een gemeenschappelijk doel nastreven, mits zij goed begeleid worden. ‘Dyabuudya’ kan hierbij als samenwerkingsvorm een belangrijke bijdrage leveren. Eventueel kan deze aanpak gebruikt worden bij kunstzinnige projecten rondom sociale vraagstukken.
Informatie over de docent. klik hier
KingbothoArtStudiO
Haverschmidtstraat 96, 2522 VT Den Haag
Mobiel: 06 57014641
E-mail: kingbotho@hotmail | andre.mosis@gmail.com